LJUDPROBLEM?

Vi hjälper er att skapa en bra ljudmiljö

AKUPLEX WORKSPACE

Dämpar störande ljud i arbetsrummet.

KONTOR

Ökad produktivitet och ökat välmående i det moderna kontoret

RESTAURANG

Lägre ljudnivå och ökad trivsel för både gäster och personal

SKOLA

Lägre ljudnivå och förbättrad inlärning

VENTILATION

Där vanliga ljuddämpare och ventilationsdon inte räcker till

STUDIO

Design och bygge av ljudstudios

Vi löser era akustik- och ljudproblem

Med mer än 30 års erfarenhet av akustik och ljud kan Akustikfixarna erbjuda er unika lösningar som verkligen ger effekt och sänker ljudnivån, oavsett det gäller kontor, restaurang, skola eller ljudisolering av en musikstudio.

Vi arbetar med de bästa produkterna på marknaden och är leverantörsoberoende. Där  standardprodukter inte räcker till kan vi skräddarsy unika akustiklösningar för just ert behov.

Varmt välkommen att kontakta oss så hjälper vi er med en bra ljudmiljö.

Kontakta Akustikfixarna

Huvudkontor
Furubergsstigen 8
761 12 Bergshamra

Org. nr.: 556754-0405

Skola ljudnivå ljudmiljö akustik klassrum

KONTOR

Ökad produktivitet och ökat välmående i det moderna kontoret
Restaurang ljudnivå akustik inredning absorbent

RESTAURANG

Lägre ljudnivå och ökad trivsel för både gäster och personal
Skola ljudnivå ljudmiljö akustik klassrum

SKOLA

Lägre ljudnivå och förbättrad inlärning
Ljuddämpare ventilation kontor kanalljud tyst don

VENTILATION

Där vanliga ljuddämpare och ventilationsdon inte räcker till
studio musik ljudisolering akustik flytande rum golv

STUDIO & BYGGTJÄNSTER

Design och bygge av ljudstudios

Huvudkontor
Furubergsstigen 8
761 12 Bergshamra
Org. nr. 556754-0405

Huvudkontor
Furubergsstigen 8 | 761 12 Bergshamra | Org. nr. 556754-0405

Huvudkontor
Furubergsstigen 8
761 12 Bergshamra

Org. nr. 556754-0405