AkuPlex Workspace

Dämpar störande ljud samtidigt som en visuell transparens bibehålls i rummet.

AkuPlex Workspace är lösningen för det moderna kontoret när man vill dämpa störande ljud samtidigt som en visuell transparens bibehålls i rummet.

Sammansättningen av plexiglas och ljudabsorbenter ger en unik kombination av förstklassig ljudreduktion samtidigt som störande ljudreflexer absorberas på ett effektivt sätt.

Tack vare den väl tilltagna konstruktionshöjden ger AkuPlex en mycket god avskärmning av ljud oavsett om man står eller sitter. Resultatet blir en lugn och kreativ arbetsmiljö att arbeta och må bra i.

AKUSTIK – SÅ HÄR FUNKAR DET!

Många känner säkert igen sig i att den förväntade ljuddämpningen uteblev efter att vanliga bordskärmar monterats upp. Vad beror det på?

LJUDREDUKTION

För att en bordskärm ska skärma av ljud på ett effektivt sätt behöver den vara tillräckligt hög och ha en hård ljudreducerande kärna i mitten.

Den hårda kärnan kan vara tex Plexiglas eller MDF och gör att ljudet helt enkelt inte tar sig igenom skärmen lika lätt. En väl tilltagen höjd på skärmen minskar ljudets möjlighet att smita över skärmen.

LJUDABSORPTION

För att ljudet inte ska studsa tillbaka behöver skärmen även vara försedd med ett tillräckligt tjockt ljudabsorberande material. För maximal effekt bör även övriga ljudreflekterande ytor i rummet täckas in med ljudabsorberande material i av rätt sort, i rätt mängd och med rätt placering.

Akustikfixarna, specialist på kundanpassad akustikreglering av kontorslokaler och offentliga miljöer.

Huvudkontor
Furubergsstigen 8
761 12 Bergshamra
Org. nr. 556754-0405

Huvudkontor
Furubergsstigen 8 | 761 12 Bergshamra | Org. nr. 556754-0405

Huvudkontor
Furubergsstigen 8
761 12 Bergshamra

Org. nr. 556754-0405