Ventilation

Där vanliga ljuddämpare och ventilationsdon inte räcker till.

Ofta finns behovet att dämpa ventilationsbuller, såväl aggregatljud som kanalljud, som orsakas av underdimensionerade kanaler och hög lufthastighet. Det kan även handla om problem med överhörning, tex överluftsdon eller överhörning via kanalerna.

För att slippa bygga om hela ventilationsanläggningen har vi tagit fram en serie ljudfällor som enkelt kan eftermonteras över befintligt don på ett smidigt sätt.

Kontakta oss för mer information om AkuVent.

Huvudkontor
Furubergsstigen 8
761 12 Bergshamra
Org. nr. 556754-0405

Huvudkontor
Furubergsstigen 8 | 761 12 Bergshamra | Org. nr. 556754-0405

Huvudkontor
Furubergsstigen 8
761 12 Bergshamra

Org. nr. 556754-0405