Ventilation

Där vanliga ljuddämpare och ventilationsdon inte räcker till.

UPPFYLLER INTE VENTILATIONANLÄGGNINGEN LJUDKRAVEN?

Ofta finns behovet att dämpa ventilationsbuller i befintliga anläggningar för att tillgodose myndigheternas krav. Det kan till exempel handla om ljudläckage från fläktrum eller aggregatljud och kanalljud, som orsakas av underdimensionerade kanaler och hög lufthastighet eller överhörning via kanalerna.

För att slippa bygga om hela ventilationsanläggningen har vi tagit fram en serie ljudfällor med lågt tryckfall som enkelt kan eftermonteras. I vissa fall byggs konstruktionen på plats.

Kontakta oss för mer information om AkuVent.

Huvudkontor
Furubergsstigen 8
761 12 Bergshamra
Org. nr. 556754-0405

Huvudkontor
Furubergsstigen 8 | 761 12 Bergshamra | Org. nr. 556754-0405

Huvudkontor
Furubergsstigen 8
761 12 Bergshamra

Org. nr. 556754-0405